ՄԵՆՅՈՒ

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ - ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ, ՓԱՍՏԱՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ, ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ, ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ, ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԲԼՈԳ   «Բոլորն ուզում են իրենց երեխաներին թողնել լավ աշխարհ, իսկ ես աշխարհին ուզում եմ թողնել լավ երեխաներ» ԿԱՐԼՈՍ ՍԼԻՄ ԷԼՈՒ  
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

18.03.2012

Պատմական Հայաստանի քարտեզներն ըստ ժամանակագրության1-Հայկական լեռնաշխարհ Բնաշխարհագրական քարտեզ


2-Հայկական լեռնաշխարհը և Առաջավոր ասիան           Ք.Ա. III- II հազարամյակներում Հայկական առաջին պետական կազմավորումները


3-Վանի թագավորությունը Ք.Ա 9-7-րդ դարերում


4-Տիգրան Մեծի տերությունը Ք.Ա. 69թ. կացությամբ


5-Հայ հռոմեական պատերազմները Ք.Ա. 69-66թթ.


6-Հայ ժողովրդի պայքարը Հռոմի դեմ Ք.Ա. I դարի երկրորդ կեսին


7-Հայաստանը III-դարի 60-90-ական թթ.


8-Հայաստանն ըստ <Աշխարհացոյց>-ի


9-Մեծ Հայքի թագավորությունը 298-387թթ.


10-Հայաստանը 387-428թթ.
 

11-Վարդանանց պատերազմը 450-451թթ


12-Վահանանց պատերազմը 48-484թթ.


13-Հայաստանը 527-591թթ.


14-Հայաստանը Բյուզանդական կայսրության ու Սասանյան Պարսկաստանի թուլացման շրջանում և արաբական արշավանքների նախօյակին


15-Հայաստանն արաբական արշավանքների տիրապետության հաստատման և հայ ազատագրական պայքարի շրջանում VII-IX դարեր


16-Հայաստանի վարչա-քաղաքական կացությունը          VII-IX-դդ. 640-849թթ


17-Հայ ազատագրական շարժումը 17-րդ դարի 2-րդ կեսին


18-Հայաստանը 17-րդ դարի երկրորդ և 18-րդ դարի առաջին կեսին


19-Իսրայել Օրու ազատագրական գործունեությունը


20-Ազատագրական շարժումն Արցախում և Սյունիքում 18-րդ դարի 20-30-ականթթ


21-Հովսեփ Էմինի ազատագրական գործունեությունը


22-Խամսայի Մելիքությունների միությունը 18-րդ դարի կեսին


23-Ստեղծվելիք Հայոց թագավորության սահմանների նախագիծը 18-րդ դարի 2-րդ կեսին


24-1804-1813թթ. ռուս - պարսկական և 1806-1812թթ


25-1826-1828թթ. ռուս - պարսկական և 1828-1829թթ


26-Ռուսական կայսրության կազմում ստեղծվելիք ինքնավար հայոց թագավորության սահմանների նախագիծը 1827թ


27-Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին


28-Հայաստանը 1800-1830թթ.


29-Հայկական մարզը 21.03.1828 - 10.04.1840թթ.


30-Պարսկահայերի և արևմտահայերի գաղթն Արևելյան Հայաստանի ռուսական տիրույթներ


31-Վարչական փոփոխություններն Անդրկովկասում   1840-1859թթ.


32-Վարչական փոփոխություններն Անդրկովկասում   1860-1867թթ.


33-Երևանի նահանգը 1849-1874թթ.


34-Ղրիմի պատերազմի Կովկասյան ռազմաճակատը   1853-1856թթ


35-Հայերի մասնակցությունը Ղրիմի պատերազմին


36-Զեյթունի 1862թ. ապստամբությունը


37-Զեյթուն գյուղաքաղաքը և նրա շրջակայքը


38-Հայաստանը 1830-1878թթ.


39-1877-1878թթ. Ռուս-թուրքական պատերազմի կովկասյան ճակատը


40-Հայերի մասնակցությունը 1877-1878թթ.                    ռուս-թուրքական պատերազմին


41-Տարածքային փոփոխություններն ըստ Բեռլինի 1878թ. տրակտատի


42-Արևմտահայությունը 19-րդ դարի 70-ական թթ. էթնիկական քարտեզ


43-Երևանի նահանգը 1874-1917թթ.


44-1894-1896թթ կոտորածներն Արևմտյան Հայաստանում


45-Սասունի 1894թ. ապստամբությունը


46-Հայկական 6 վիլայեթները 1895թ. մայիսյան բարեփոխումների շրջանում


47-Օսմանյան կայսրության ռազմավարական նշանակության 7 մայրուղիները ըստ գեներալ լեյտենանտ Ա. Ս. Զելյոնու


48-Հայ ազգային ազատագրական բանվորական և գյուղացիական շարժումները 1878-1914թթ.


49-Հայաստանի վարչական քարտեզ 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի կացությամբ


50-Արևելյան Հայաստանի վարչական քարտեզ 20-րդ դարի սկզբի կացությամբ


 51-Սասունի 1904թ. ապստամբությունը


52-Հեղափոխական շարժումներն Արևելյան Հայաստանում և Անդրկովկասում 1905-1907թթ. Հայ-թաթարական       1905-1906թթ. ընդհարումները


53-Ադանայի և Կիլիկիայի հայության կոտորածները 1909թ.


54-Հայկական հարցը 1912-1914թթ.


55-Առաջին համաշխարհային պատերազմի Կովկասյան ռազմաճակատը


56-Սարիղամիշի գործողությունը


57-Հայոց Մեծ Եղեռնը


58-Վանի հերոսական ինքնապաշտպանությունը 1915թ.     7 ապրիլ 6 մայիս


59-Օսմանյան կայսրության բաժանման ծրագիրն ըստ Սայքս Պիկոյի համաձայնության 9-16.5.1916թ.


61-1917թ. ռուսական փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը


62-Արևմտահայության վերադարձը և երկրի վերաշինումը 1917թ.


63-1917 թ. Ռուսական հոկտեմբերյան հեղաշրջումը հեղափոխությունը և Հայաստանը

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Blogger Widgets